Valentýn

10. února O nejmilejší valentýnský pár Rádia Jihlava

Rádio Jihlava má za sebou třetí ročník úspěšné soutěže pro zamilované. Aby se nám z valentýnského klání neztratila romantika, letos jsme se přenesli do středověku a zápolili v netradičních disciplínách. Dívky tak prokázaly například šikovnost ve vyšívání a tanci s vějíři, chlapci se museli popasovat s uměním rétoriky, zpěvu s loutnou a vybojovat si svou milou v souboji s meči. Středověkou atmosféru umocňovala dobová hudba, historické kostýmy, rekvizity a vystoupení šermířů a tanečnice souboru Novus Origo z Polné. Speciální poděkování patří všem sponzorům a partnerům soutěže, zejména společnosti 3nicom.cz, Domu dětí a mládeže v Telči, vlasovému stylistovi Tomáši Růžičkovi a společnosti Yves Rocher. V neposlední řadě patří poděkování všem zúčastněným soutěžícím, kteří se zhostili soutěžních úkolů s humorem a velkou chutí bojovat, i přes drobné nepříjemnosti jako roztržení kalhot a následnou neplánovanou přehlídku spodního prádla. Vítěznému páru Lucce a Jardovi blahopřejeme a všem ostatním přejeme hodně lásky!