Během noci byly na Vysočině problémy se sjízdností silnic

Na několika místech Vysočiny, velmi špatná sjízdnost silnic. Např. na Žďársku u Nového Města na Moravě směr Boskovice, a dále na Třebíčsku u Dalešic. Silnice jsou namrzlé, nebezpečí smyku hrozí také například na úsecích s uježděnou vrstvou sněhu. Je nutné, aby řidiči přizpůsobili jízdu stavu a povaze vozovky, adekvátně snížili rychlost jízdy, věnovali se plně řízení, dodržovali bezpečnostní vzdálenost mezi vozidly a v neposlední řadě vozidlo před započetí jízdy očistili od sněhu, včetně zajištění dostatečného výhledu z automobilu.