Jihlava a svazek obcí po osmi letech ukončily většinu sporů

Podpisem dohod ukončila Jihlava a Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK) osmileté spory o vydání vodohospodářského majetku města. Své vodovody a kanalizace, včetně čistírny odpadních vod, by měla spravovat od příštího roku. Sporná zůstala otázka úpravny pitné vody v Hosově u Jihlavy, která patří do společného nedělitelného majetku.