Jihlavská ulice Jiřího z Poděbrad se ani letos neopraví

Ulice Jiřího z Poděbrad je už téměř dva roky rozkopaná. Její obyvatelé jsou obětí vleklých sporů Jihlavy s protistranou, kterou tvoří Svazek vodovodů a kanalizací Jihlavsko a Vodárenská akciová společnost. Se zborcenou kanalizací pod silnicí už roky nechce nikdo nic dělat a situace je tristní. Bývalý náměstek Radek Popelka je přesvědčen, že by provozovatel, Vodárenská akciová společnost, měla podle zákona neprodleně odstranit havarijní stav.