Připomínky k rozvoji Jihlavy na jih lze posílat až do 14. prosince

Studie je veřejnosti představena na webu města zde. Podněty, připomínky a dotazy k ní může veřejnost zasílat nikoli do 30.11., jak bylo původně plánováno, ale až do 14. prosince 2020 přes aplikaci zde. Psát je možné také na e-mail koordinátorky projektu: tereza.kafkova@jihlava-city.cz.