Pracovníci Oblastní charity Jihlava rozpečetili za dohledu pověřených úředníků pokladničky z Tříkrálové sbírky. V krajském městě se podařilo vybrat celkem 198 176 korun.

 

Kde výtěžek z Tříkrálové sbírky pomůže:

  • Rekonstrukce budovy včetně přilehlé zahrady Centra sociálních služeb Mahenova 16 v Jihlavě dle potřeb cílové skupiny Odlehčovací služby Adapta.
  • Přizpůsobení prostoru pro rozšiřující se multidisciplinární tým služby, jehož součástí jsou lékaři, zdravotní sestry, pečovatelky, psychiatr a další.
  • Příspěvek na úhradu části provozních nákladů služby Charitní záchranné sítě určené pro lidi v nouzi.
  • Zajištění materiálu a provozních nákladů střediska  Dobrovolnické centrum.
  • Zajištění materiální pomoci (hygienické a domácí potřeby, oblečení) a potravin pro lidi v nouzi.
  • Udržení dostupnosti a kvality služeb, které jsou nepříznivě ovlivněny rostoucími cenami (především energií a PHM).