Jihlavskými ulicemi a firmami procházejí Tři králové. Letos se přihlásilo na 75 dobrovolníků. Peníze, které vyberou, využije jihlavská charita. Letos by měly jít například na odlehčovací službu pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením nebo na zkvalitnění terénních služeb pečujících zejména o seniory.

Dobrovolníci chodí po Jihlavě ve 25 skupinách. Každá z nich musí mít jednoho člena staršího 15 let, který má už občanský průkaz. Všechny skupiny s sebou mají také průkazku Tříkrálové sbírky, osvědčení o jejím konání a plnou moc s tím, že na pokladničce, do které koledníci peníze vybírají, je znak Charity ČR a oficiální pečeť.

Kdo by chtěl do Tříkrálové sbírky přispět a koledníky nepotkal, má možnost i online na www.trikralovasbirka.cz, kde je potřeba zadat OCH Jihlava. Příspěvek lze poslat také na účet 66008822/0800 s variabilním symbolem 777966500. Peníze je možné věnovat také do statických veřejně přístupných pokladniček v sídle Oblastní charity Jihlava na Jakubském náměstí nebo v Pekárně Veselo v ulici Husova.

Tříkrálová sbírka se koná do 16. ledna. Zájemci budou moci přispět na charitu i na tradiční akci Tříkrálový svařák, která se uskuteční na Masarykově náměstí 12. ledna od 15. do 17. hodin.